Profil kanceláře | Michal Wiedermann

Mgr. Michal Wiedermann,
advokátní kancelář, s.r.o.


Bauerova 491/10, 603 00 Brno

IČ: 03069214, DIČ: CZ03069214

tel: +420 606 835 627

email:
akwiedermann@akwiedermann.cz

Profil kanceláře

Poskytujeme komplexní právní služby tuzemským i zahraničním subjektům ve všech oblastech práva se zaměřením na oblast práva obchodního a občanského . Pro naše klienty zajišťujeme právní poradenství především v oblasti smluvních závazkových vztahů, tedy sepisování a připomínkování všech druhů smluv, zastupování při jednáních s protistranou, vymáhání pohledávek za třetími subjekty, zastupování před soudy a rozhodci a dále kompletní právní servis při zakládání nových obchodních společností, jejich změnách, převodech obchodních podílů a obecně v obchodněprávních vztazích. Jsme specialisty s dlouholetými zkušenostmi v oblasti stavebnictví a výstavby a vztazích týkajících se nemovitostí s referencemi významných stavebních a developerských společností. Specializujeme se rovněž na zastupování v rozhodčím řízení před stálými rozhodčími soudy či rozhodci ad hoc a úzce spolupracujeme s Rozhodčí společností, s.r.o. se sídlem v Brně.

Vždy a za každých okolností hájíme zájmy našeho klienta. Naší snahou je nalezení nejvhodnějšího právního řešení problému, reálné zhodnocení situace a otevřené a férové jednání vůči naším klientům. Samozřejmostí je maximální diskrétnost a dodržování základních zákonných a etických norem advokáta.

Mezi nejvýznamnější aktiva naší kanceláře dále patří rychlost a efektivní přístup k řešení problémů klientů za rozumné ceny.

Podrobnější informace o poskytovaných právních službách a cenách naleznete ve výše uvedených odkazech.

MICHAL WIEDERMANN - ADVOKATNÍ KANCELÁŘ webdesign Media Home