Ceník

Odměnu za právní služby účtujeme dle vzájemné dohody s klientem. Před započetím zastupování klienta vždy informujeme o předpokládaných nákladech na právní služby v dané věci. V případě absence smluvního ujednání potom účtujeme dle obecně závazných předpisů, a to vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Naši klienti si mohou vybrat z následujících možností a druhů odměn dle konkrétních specifik případu a v souladu s doporučením advokátní kanceláře zvolit variantu akceptovatelnou pro obě dvě strany. Účtování odměny za právní služby může být po dohodě změněno či upraveno. Vedle odměny jsme oprávněni účtovat i hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky apod.).

Odměna hodinová

Orientační hodinová sazba činí 2.500,-Kč/hod bez DPH. V případech mimořádně náročných, zejména v případech, kdy klient požaduje služby v cizím jazyce, s požadavkem bezodkladného vyřízení věci či ve zvláště složitých právních otázkách může být tato sazba navýšena.

Odměna za úkon

Odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu (např. sepsání žaloby, smlouvy atd.)

Paušální odměna

Odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období ve snížené hodinové sazbě v závislosti na výši paušálu. Paušální odměna přináší klientovi výhodu snížené hodinové sazby, předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Pevně stanovená odměna

Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

Podílová odměna

Odměna je určena v závislosti na výsledku sporu. (tj. procentem z přiznaného nároku ve věci).