Náš tým

Mgr. Michal Wiedermann

Zakladatel a řídící partner kanceláře absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005 a advokátem je od r. 2009. Specializuje se na stavební právo a obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností, fúze, akvizice, mezinárodní právo a komplexní poradenství v developerských projektech včetně daňové problematiky. Služby poskytuje i v anglickém jazyce.

Mgr. Kristýna Wiedermannová

Absolventka právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je advokátkou od r. 2014 se specializací na smluvní agendu obchodních korporací a rodinné právo a zastupování před soudy a správními orgány. Jako držitelka certifikátu CAE z anglického jazyka hovoří Kristýna plynně anglicky a také španělsky.

Mgr. Jindřich Brož

Absolvent právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je členem naší advokátní kanceláře na pozici advokátního koncipienta od r. 2021 se specializací na trestní právo, občanské právo se zaměřením na právo nemovitostí a obchodní právo zahrnující komplexní poradenství v oblasti správy a vymáhání pohledávek.